• 035/221-535
  • Stjepana Radića 52, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

2. konferencija SBS LAG-ova: “Turizam kroz nepregledna zlatna polja, opjevane vinograde i slavonsku idilu”

Predstavnici LAG-a Posavina sudjelovali su na 2. Konferenciji slavonsko-baranjsko-srijemskih LAG-ova razvojne perspektive projekta “Slavonija, Baranja i Srijem”, pod nazivom: „Turizam kroz nepregledna zlatna polja, opjevane vinograde i slavonsku idilu.

Konferencija se održala 17. i 18. rujna 2019.g. u EDEN Resort Emaus u Petrijevcima u organizaciji LAG-a Karašica.

Tijekom konferencije svi sudionici imali su priliku sudjelovati na organiziranim radionicama i panelima.

Objava: 23.09.2019.g.