Strategija razvoja općine Oriovac

Općina Oriovac započela je  izradu Strategije razvoja općine Oriovac koja se izrađuje u suradnji sa CTR-om Slavonski Brod , i koja je trenutno u završnoj fazi , nakon čega se ide sa prezentacijom na Općinsko Vijeće općine Oriovac , koje će dati svoje mišljenje na istu sa eventualnim dopunskim prijedlozima .
Razvoj je u modernom vremenu punom složenih gospodarskih, društvenih i političkih izazova nepojmljiv bez strateškog planiranja. Ovaj dokument – Razvojna strategija Općine  predstavlja ključni strateški vodič kojim se definiraju smjernice razvoja na lokalnoj razini usuglašene sa svim dionicima.
Svrha strateškog planiranja je definiranje i prikupljanje informacija iz svih relevantnih izvora radi utvrđivanja ključnih elemenata -komunalnih, infrastrukturnih, društvenih i razvojnih potreba građana koji žive na prostoru koji obuhvaća strategija. Stoga je ova strategija ključni dokument budućeg razvoja općine Oriovac , sredstvo za uspješno upravljanje razvojem općine i ima  ključnu ulogu u procesu prijave projektnih ideja  na natječaje EU za financiranje različitih projekata  .
Ova razvojna strategija predstavlja dugoročni strateški dokument za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Usklađena je s financijskom perspektivom Europske unije koja obuhvaća sedmogodišnji period od 2014. do 2020. godine.
Sukladno metodologiji strateškog planiranja pripremne radnje obuhvatile su tematske okrugle stolove sa raznim dionicima. Tekst strategije rezultat je rada tima za izradu strategije koji su sudjelovali u procesu strateškog planiranja.

 

Izvor: oriovac.hr

You may also like...