JAVNI POZIV za pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba

 

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Broj: UP.02.1.1.06.0020, od 05. rujna 2018. Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija objavljuje:

 

JAVNI POZIV

  za pohađanje verificiranog programa obrazovanja

odraslih osoba

 

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci s područja Brodsko-posavske županije, Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije da dostave prijave za pohađanje programa obrazovanja za „Agroturističkog tehničara“ ili „Općeg poljoprivrednog tehničara“ kojeg provodi Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija u sklopu projekta OPGenije.

 

 • Broj sudionika/polaznika: 30
 • Mjesto održavanja osposobljavanja: Nova Gradiška, Velika Kopanica, Novska i Brodski Stupnik
 • Trajanje osposobljavanja: ovisi o izboru osposobljavanja

 

Ciljana skupina su:

 • dugotrajno nezaposlene osobe
 • Mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci
 • Osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,
 2. potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
 3. presliku osobne iskaznice
 4. presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave
 5. Popunjena izjava da osoba koja se prijavljuje nije redovit učenik ili student, da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao.

Prijave se dostavljaju u roku od jedanaest (11) dana od dana objave Javnog poziva i dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu Lokalne akcijske grupe Zapadna Slavonija, M. A. Relkovića 9, 35400 Nova Gradiška, s naznakom „Za pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba – ne otvaraj“  isključivo putem pošte (preporučeno).

 

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona 035/330-102.

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici LAG-a Zapadna Slavonija, www.lagzs.hr, te na internetskim stranicama partnera na projektu LAG Posavina, www.lag-posavina.hr, LAG Slavonska ravnica, www.lag-slavonska-ravnica.hr, i  LAG Zeleni trokut, www.lag-zelenitrokut.com.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obavijest o odabiru kandidati će dobiti u zakonskom roku.

Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija

 

You may also like...