Bespovratna sredstva u sektoru maslinovog ulja

maslinovo-uljeS obzirom na proširenja ulaganja u sektoru maslinovog ulja šaljemo Vam kratak pregled prihvatljivih troškova.

SEKTOR MASLINOVOG ULJA

Izgradnja

a) Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd.  uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta)

b) Izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

Oprema

Oprema i uređaji za preradu maslina u ulje / Linije za punjenje maslinovoga ulja uz pripadajuću opremu (uključujući opremu i uređaje za pranje i dezinficiranje boca) / Cjevovodi i armature / Oprema za transport u sklopu objekta sukladno zahtjevima projekta (palete za boce, kontejneri…) / Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u objektu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe) / Oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta i opreme / Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala / Oprema za klimatizaciju, grijanje i ventilaciju objekata za preradu i skladištenje / Oprema za  trženje maslinovog ulja / Oprema za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Oprema za kemijsku analizu

Uređaj za destilaciju vode / Sušionik-sterilizator / UV-VIS spektrofotometar / Vage tehničke i analitičke / Hladnjak za uzorke / Magnetska miješalica / Centrifuga / Vakuum uparivač s manostatom / Plinski kromatograf / Uređaj za tekućinsku kromatografiju / Grijači za organoleptičku analizu maslinovog ulja sa 6 grijaćih mjesta

Oprema za kompostiranje komine masline

Sušionik / Uređaj za određivanje dušika / Uređaj za određivanje ukupnog ugljika / Mufolna peć / pH-metar / Termometar / Utovarivač / Prevrtač kompostne hrpe (windrow turner) / Uređaj za peletiziranje / Spremnici za prikupljanje i odvoz komine do kompostišta

Rok za prijavu projekata je 2. svibnja 2013. godine.

Za sve ostale informacije u vezi prijave projekta i izrade projektne dokumentacije, slobodno se javite na robert@eufondovi.hr .

You may also like...