• 035/221-535
 • Stjepana Radića 52, Brodski Stupnik, Croatia
 • info@lag-posavina.hr

Natječaji

 • Izmjene Natječaja za tip operacije 19.4.1. – Tekući troškovi i animacija
  Objavljeno pod: Natječaji

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 6. kolovoza 2019. izmjene Natječaja za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“.Najznačajnije promjene odnose se na postupak prikupljanja ponuda i provedbu postupaka javne nabave. Više o izmjenama natječaja pogledajte na poveznici (link is external). […]

 • Izmjene natječaja za Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
  Objavljeno pod: Natječaji

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka. Najznačajnija promjena odnosi na način isplate potpore. Naime, potpora se isplaćuje na žiro račun korisnika naveden u Evidenciji korisnika i/ili na žiro račun društva za osiguranje. Kada se na temelju dokumenta kojim […]

 • Javni poziv za iskaz interesa za prijavu na LAG Natječaj 2019.
  Objavljeno pod: Natječaji, Vijesti

  Javni poziv za iskaz interesa poslužit će LAG-u Posavina da korigira Lokalnu razvojnu strategiju te mjere i tipove operacija koje ima u planu provoditi, a u skladu s rezultatima zainteresiranih za javljanje na natječaje LAG-a, te da sredstva za natječaje alocira u skladu s interesom. Ukoliko za pojedine tipove operacija neće biti interesa, isti će […]

 • Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu
  Objavljeno pod: Natječaji

  Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na […]

 • Javni poziv: Sufinanciranje projekata primjene koncepta “Pametnih gradova i općina”
  Objavljeno pod: Natječaji

  19. lipnja 2019. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova i općina“.  Poziv objavljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a predmet poziva je dodjela sredstava radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom / općinom, te inovativna […]

 • Objavljen natječaj iz Vinske omotnice – vinarima do 80 tisuća eura potpore
  Objavljeno pod: Natječaji

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 21. lipnja 2019. godine natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Informativne aktivnosti obuhvaćaju informiranje potrošača u državama članicama u pogledu odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom alkohola te sustava zaštićenih oznaka […]

 • Objavljen poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama
  Objavljeno pod: Natječaji

  Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta 07. lipnja 2019. objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu. Cilj Poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. U okviru […]

 • Otvoreni poziv jedinicama lokalne i regionalne samouprave na sudjelovanje u projektu Europe Goes Local
  Objavljeno pod: Natječaji

  Agencija za mobilnost i programe poziva jedinice lokalne i regionalne samouprave da se uključe u program Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level. Projekt će uključenim JLRS-ovima pružiti višemjesečnu stručnu podršku pri uspostavi/unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima prilagođenu individualnim potrebama svake JLRS. Projekt također omogućava osposobljavanje i usavršavanje JLRS-ova u […]

 • Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu
  Objavljeno pod: Natječaji

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu. Prijave se zaprimaju isključivo od 6. lipnja 2019. godine, a Otvoreni javni poziv je otvoren do 4. kolovoza 2019. godine. Najniži iznos potpore je 20.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen subjektima malog gospodarstva koji […]

 • Objavljen javni poziv na nacionalno sufinanciranje LIFE projekata
  Objavljeno pod: Natječaji

  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini. Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. […]

 • Objavljen poziv namijenjen unapređivanju infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici
  Objavljeno pod: Natječaji

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24. svibnja 2019. je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji rok za predaju […]

 • Natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja
  Objavljeno pod: Natječaji

  Ministarstvo poljoprivrede je na svojim mrežnim stranicama objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja. Predmet Natječaja je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj u 2019. godini. Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo trgovačka društva […]

 • Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.
  Objavljeno pod: Natječaji

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. Svrha natječaja je jačanje prekogranične suradnje škola, razvijanje inovativnih pristupa podučavanju i obrazovanju o europskim vrijednostima te suradnja s učenicima pripadnicima hrvatske manjine u inozemstvu. Na natječaj se ne mogu prijaviti projekti koji već ostvaruju financiranje u […]