Djelatnica LAG-a Posavina sudjelovala na uvodnoj konferenciji projekta „Spremni na klimatske promjene“

Projekt „ Spremni na klimatske promjene“ nastao je u suradnji Udruge studenata odgojnih i obrazovnih znanosti „Futuri Magistri“, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Općinom Brodski Stupnik te Udrugom „Zlatnik“ iz Staroga Slatinika. Uvodnoj konferenciji projekta nazočila je i stručna suradnica LAG-a Posavina Marina Šimunović.

Ovaj mikroprojekt dio je većega europskog projekta LADDER u kojemu sudjeluje 26 partnera i 20 suradnika iz 18 zemalja članica EU-a i 17 članica koje nisu članice. Projekt LADDER usmjeren je na obrazovanje za održivi razvoj, podizanje svijesti o aktualnim problemima te osnaživanju suradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva. Temelji se na DEAR pristupu, odnosno obrazovanju za razvoj i podizanje svijesti. Provedba projekta predviđena je u rujnu i listopadu 2017. godine, a cilj je projekta obrazovati učenike mlađe školske dobi i njihove roditelje te širu javnost o klimatskim promjenama i njihovim posljedicama za društvo. Putovanje u Višnjan, Znanstveno- edukacijski centar, radionice o klimatskim promjenama i kreativne radionice koje će se održati u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku te završna izložba u mjesecu listopadu glavne su aktivnosti projekta u koje će, uz studente, biti uključena djeca, njihovi učitelji ali i roditelji. U projekt su uključene dvije osnovne škole iz Starog Slatinika i Brodskog Stupnika.

You may also like...