• 035/221-535
  • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

Dokumenti


Lokalna razvojna strategija:

Dodaci LRS LAG-a Posavina:


Financijsko izvješće LAG-a Posavina za 2016.godinu


Izvješće Nadzornog odbora LAG-a Posavina za 2016.godinu


Obrazac za prikupljanje projektnih ideja:

Molimo sve nositelje OPG-a, udruge, obrtnike, poduzetnike i sve ostale zainteresirane sa područja LAG-a Posavine (općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Čaglin, Nova Kapela, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj), da nam dostave svoje projektne ideje i rješenja kako bismo ih mogli uvrstiti u našu Lokalnu razvojnu strategiju.

Naime, LAG Posavina provodi Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, te ćemo sve prikupljene informacije iskoristiti u svojoj strategiji, kako bismo Vama kroz partnerski odnos pomogli pri izradi, provedbi i financiranju tih projekata.


Godišnje financijsko izvješće za 2014.


Članovi LAG-a Posavina


Članovi Upravnog odbora LAG-a Posavina

 

___________________________________________________

Osnivanje OPG-a 


Vodič za izradu, monitoring i evaluaciju lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014. – 2020.


Vodič za izradu, monitoring i evaluaciju lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014.-2020. – hrvatska verzija


Godišnje financijsko izvješće za 2015.g.


Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 – finalna inačica


Financijski plan LAG-a Posavina za 2018.godinu