Erasmus+ – Poziv na podnošenje prijedloga za 2015. Godinu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Makedonija, Turska
Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje

Datum otvaranja natječaja: 02.10.2014.

Iznosi sredstava €: 1.736.400.000

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Udruge, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative,Ministarstva, Osnovne škole, Srednje škole

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca:
— Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
— Zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus
— Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

Ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse:
— Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
— Koalicije znanja
— Koalicije sektorskih vještina
— Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja
— Jačanje kapaciteta u području mladih

Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike:
— Strukturirani dijalog: sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih
Aktivnosti Jean Monnet
— Katedre Jean Monnet
— Moduli Jean Monnet
— Centri izvrsnosti Jean Monnet
— Potpora Jean Monnet ustanovama i udrugama
— Mreže Jean Monnet
— Projekti Jean Monnet
Sport:
— Zajednička partnerstva u području sporta
— Neprofitni europski sportski događaji

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1.7 milijardi eura:
Obrazovanje i osposobljavanje: 1.5 milijardi eura
Mladi: 171 milijuna eura
Jean Monnet: 11 milijuna eura
Sport: 16 milijuna eura

Rokove za dostavu prijava za svaku aktivnost možete pronaći u priloženoj dokumentaciji.

 

Natječajna dokumentacija

Naziv dokumenta : erasmus.7z
Veličina : 4 M

You may also like...