IPARD natječaj za mjeru 101

Obavještavamo sve zainteresirane da Agencija za plaćanja raspisuje novi IPARD natječaj za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i postizanja standarda Zajednice”. Rok za podnošenje prijava počinje  04. travnja i trajat će do 18. travnja 2014. godine.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 101 su poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba. Prihvatljivi sektori za ulaganja unutar Mjere 101 su: mljekarstvo, govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, sektor jaja, sektor voća i povrća te sektor žitarica i uljarica. Detaljne informacije možete pročitati u novom Pravilniku o provedbi Mjere 101 (NN 36/14).

Svi projekti koji se ugovore po ovom natječaju, financirat će se iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Za više informacija obratite se na  info@apprrr.hr  i  eafrd@mps.hr.

You may also like...