Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!

OTVORENI NATJEČAJI

1. Natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Predmet natječaja je dodjela sredstava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 EUR za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

• ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
• ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
• ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Ukupna sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000,00 EUR. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000,00 EUR, a najviša 1.000.000,00 EUR.

Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijave počinje teći od 6. lipnja 2016. godine i traje do 6. listopada 2016. godine.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

2. Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Predmet natječaja je dodjela sredstava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 EUR za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

• ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
• ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
• ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Ukupna sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000,00 EUR. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000,00 EUR, a najviša 1.000.000,00 EUR.

Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijave počinje teći od 6. lipnja 2016. godine i traje do 6. listopada 2016. godine.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

 

NATJEČAJI U NAJAVI

1. NAJAVA: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Opći cilj je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi su:

• poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora,odnosno predavača i mentora;
• stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu;
• stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti i slično) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su:

• aktivnosti povezivanja ključnih dionika te provođenja i upravljanja projektnim aktivnostima koje imaju za cilj ostvarenje rezultata i ciljeva operacije/ projekta;
• aktivnosti razvoja posebno prilagođenog obrazovnog programa koji se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela koji bi pozitivno utjecali na povećanje zapošljivosti ranjivih skupina za zanimanja tražena na tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, čemu će prethoditi aktivnost odabira i motivacije ciljne skupine;
• aktivnosti razvoja i provedbe programa usavršavanja predavača i mentora sa stručnim znanjima i pedagoškim vještinama;
• aktivnosti promidžbe i vidljivosti odnose se na mjere vidljivosti za podizanje svijesti o projektu i financijskom doprinosu Europske Unije.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove za obrazovanje odraslih, udruge u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Prihvatljivi partneri:

• udruge;
• ustanove za obrazovanje odraslih;
• poslodavci/gospodarski subjekti u sektoru turizma i ugostiteljstva;
• regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 31.500.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi500.000,00 kuna, a najviši iznosi 2.000.000,00 kuna.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u lipnju 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

2. NAJAVA: Uključivanje marginaliziranih skupina na tržište rada

Opći cilj: poduprijeti projekte koji će povećati opće mogućnosti za zapošljavanje te umanjiti opasnost od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina

Specifični cilj: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije

Prihvatljivi prijavitelji:

• područni i regionalni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
• organizacije civilnog društva
• privatne/javne institucije (isključujući ministarstva i Vladine urede)
• zadruge
• lokalna i regionalna tijela
• privatna poduzeća
• lokalne i regionalne razvojne agencije
• međunarodne i međuvladine organizacije.

Prihvatljive aktivnosti:

• razvoj i provedba programa obrazovanja odraslih
• razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina, poboljšanje socijalnih vještina i unapređenje zapošljivosti
• aktivnosti koje pridonose većoj zapošljivosti, socijalnoj uključenosti te integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 32.512.500,00 HRK. Najniži iznos potpore po projektu je 500.000,00 HRK, a najviši 1.500.000,00 HRK.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u drugom kvartalu 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

 

Izvor: eu-projekti.info

You may also like...