Izobrazba o održivoj uporabi pesticida

Direktivom EU parlamenta i vijeća (2009/128/EZ) te hrvatskim Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), određeno je da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Savjetodavna služba je rješenjem Ministarstva poljoprivrede RH ovlaštena za provođenje izobrazbe. Ovlaštenje se odnosi na izobrazbu profesionalnih korinika: OPG-a i drugih poljoprivrednika te tvrtki za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o. i zadruge).

Izobrazbu će provoditi 127 ovlaštenih predavača Savjetodavne službe, organiziranih u županijske timove, na cijelom području RH.

Savjetodavna sluba će provoditi izobrazbu kroz trodnevne tečajeve, prema 15-satnom programu dobivenom od Ministarstva poljoprivrede. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Temeljem položenog pismenog ispita nakon izobrazbe, dobiva se potvrda o položenom ispitu te naknadno identifikacijska iskaznica kojom se dokazuje pravo nabave i primjene pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima.

Uvjet za pohađanje izobrazbe je navršenih 18 godina i završena minimalno osnovna škola.

Svi pofesionalni koisnici moraju završiti izobrazbu do 26. 11. 2015. godine, a kako je riječ o vrlo velikom broju korisnika, poželjno je što prije uključiti se u izobrazbu.

Cijena izobrazbe u organizaciji Savjetodavne službe je određena Cjenikom o visini naknada za provođenje izobrazbe:

Naknada za provedbu osnovne izobrazbe……………300,00 kn

Naknada za polaganje ispita………………………………..50,00 kn

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice……..30,00 kn.

Naknade troškova uplaćivat će se uplatnicom zajedno u ukupnom iznosu.

Zainteresirani korisnici mogu se javit u ispostavu Savjetodavne službe u Oriovcu. Kontakt broj na koji se mogu dobiti sve informacije 035 430 077, 091 488 28 56 ili na e-mail: Marija.Milasin.Marinic@savjetodavna.hr

You may also like...