Izvanredna izborna skupština 24.07.2013.

Poziv na izvanrednu Izbornu skupštinu Lokalne akcijske grupe Posavina, koja će se održati u srijedu, 24.07.2013 godine, u 20.00 sati, u Vatrogasnom domu Oriovac.
Dnevni red Skupštine:
  1. Izbor radnih tijela LAG-a Posavina
  2. Izvještaj o radu LAG-a Posavina u 2012.godini
  3. Izbor novog predsjednika LAG-a Posavina
  4. Prijedlog Godišnjeg plana aktivnosti LAG-a Posavina
  5. Primanje novih članova LAG-a Posavina
  6. Razno
U Brodskom Stupniku,  dne.19.07.2013 godine.
Voditelj Ureda Lag Posavina: Slavko Vuković

You may also like...