Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za 2019. – Općina Oriovac

 

 

 

Temeljem  članka  14.  Pravilnika  o  financiranju  aktivnosti,  projekata  i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Oriovac (Klasa: 022-01/15-01/93, Urbroj: 2178/10-01-15-1), načelnik općine Oriovac raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje pridonose razvoju sporta, kulture, te programe rada drugih službenih zajednica

Na linku možete preuzeti potrebnu dokumentaciju za prijavu na Natječaj.

https://www.oriovac.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=886:javni-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-sredstava-udrugama-i-drugim-organizacijama-civilnog-drustva-za-2019&catid=27:2019&Itemid=135

 

Izvor: www.oriovac.hr, 04.02.2019.g.

 

You may also like...