• 035/221-535
  • Stjepana Radića 52, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstva, odnosno nefinancijske podrške udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture i tehničke kulture u 2019. godini – Općina Brodski Stupnik

Općina Brodski Stupnik objavila je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture i tehničke kulture u 2019. godini.

Na navedenom linku se može preuzeti potrebnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na Natječaj.

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstva, odnosno nefinancijske podrške udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture i tehničke kulture u 2019. godini

Izvor: www.brodski-stupnik.hr, 04.02.2019.g.