Javni natječaj za fin. programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede u BPŽ za 2021.

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2021. godinu namijenjenih za financiranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu KLASA: 320-05/21-01/02, URBROJ: 2178/1-04-02/06-21-01 od 12. veljače 2021. godine,

objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2021.

 

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju poljoprivrede i očuvanju ruralnog prostora na području Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).

Udruge i ostale neprofitne organizacije sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti jednokratne aktivnosti za sljedeća područja financiranja:

 1. Podrška u osnivanju te radu i organizacijskom razvoju udruga s područja županije,

Edukacija članova udruga kroz organiziranje i sudjelovanje na tečajevima, osposobljavanjima i posjetima oglednim proizvođačima i uzgajivačima.

Organizacija manifestacija (pokladna jahanja, Poljoprivredno poduzetničke ideje 2020., Nacionalna izložba lipicanaca i pasa, Natjecanje orača, Izbor najuzornije seoske žene), i sudjelovanje na izložbama i sajmovima u svrhu prezentacije, promocije i unapređenja trženja  poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 930.000,00 kn.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta/manifestacije je 3.000,00 kuna, a najviši do 40.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/manifestacija je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 

 1. Odluka o objavi javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga kojedoprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2021.
 2. Pravilnik;
 3. Tekst javnog natječaja;
 4. Upute za prijavitelje;
 5. Obrasce za prijavu programa/projekta/manifestacije:

5.1. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije;

5.2. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije;

 

Popis priloga koji se prilažu prijavi;

 1. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije;
 2. Obrazac  izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo);
 4. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije;
 5. Obrasce za izvještavanje:

5.1 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije;

5.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije;

5.3. Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

You may also like...