Javni natječaj za prijavu projekata udruga za dodjelu financijske potpore

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EU INTEGRACIJE

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijavu projekata udruga za dodjelu financijske potpore iz sredstava Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske županije

Ovim natječajem financirat će se projekti usmjereni na obilježavanje Europskog tjedna u Brodsko-posavskoj županiji, i to onih udruga koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
  • registrirano područje djelovanja udruge, njenih podružnica ili ustrojstvenih oblika je područje Brodsko-posavske županije;
  • udruga mora imati materijalne i ljudske resurse za provedbu projekta/programa;
  • udruga financijsku potporu iz proračuna Brodsko-posavske županije može koristiti isključivo za provedbu aktivnosti predviđenih u odobrenom projektu;
  • udruga ne može ostvariti financijsku potporu za aktivnosti koje se već financiraju iz proračuna Brodsko-posavske županije;
  • udruga mora biti odgovorna za provedbu projekta i mora preuzeti javnu odgovornost za tijek i provedbu projekta.

Svaka udruga može se prijaviti na ovaj natječaj s najviše jednim projektom.

Tekst natječaja

Obrazac za prijavu

Izvor: bpz.hr

You may also like...