Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području općine Bebrina za 2018. godinu

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Europske Unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom komisije (EZ) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Bebrina u cilju razvoja poljoprivrede na području općine, te davanja potpora u što više segmenata i grana poljoprivredne proizvodnje.

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se do 7. prosinca 2018. godine odnosno do iskorištenja sredstava na adresu općine Bebrina, Bebrina 81, 35 254 Bebrina.

U prilogu se nalazi tekst Javnog poziva s uvjetima za prijavu.

1. Javni poziv za dodjelu potpora

2. Program potpora u poljoprovredi Općine Bebrina u 2018. godini

3. Zahtjev za potporu

4. Izjava o korištenim potporama

You may also like...