Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Čaglin za 2019.

 

Općina Čaglin poziva udruge sa sjedištem na području Općine Čaglin i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Čaglin, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

U prilogu se nalazi Pravilnik o financiranju programa i projekata, tekst Javnog natječaja, Upute za prijavitelje te svi potrebni obrasci.

Dokumentacija za preuzeti:

Izvor: www.opcina-caglin.hr, 04.02.2019.g.

 

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Čaglin za 2019.

You may also like...