Javni poziv za iskaz interesa za prijavu na LAG Natječaj 2019.

Javni poziv za iskaz interesa poslužit će LAG-u Posavina da korigira Lokalnu razvojnu strategiju te mjere i tipove operacija koje ima u planu provoditi, a u skladu s rezultatima zainteresiranih za javljanje na natječaje LAG-a, te da sredstva za natječaje alocira u skladu s interesom. Ukoliko za pojedine tipove operacija neće biti interesa, isti će se maknuti iz plana natječaja LAG-a, te će se sredstva prenamijeniti na mjere i tipove operacija za koje se pokaže veći interes.

LAG Posavina poziva sve zainteresirane da do 29. srpnja 2019. g. ispune google anketu na poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdheqimFdoi74YKUMkZAIKYbEe5WZczBeLg2FJiUQsTLzC0Pg/viewform?usp=sf_link

 

 

 

 

 

You may also like...