Javni poziv za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama

ministarstvo-gospodarstvaMinistarsvo gospodarstva objavilo JAVNI POZIV za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama.

 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA
  Predmet ovoga javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja gospodarskog okruženja i infrastrukture kroz razvoj elektroenergetskih sustava u poduzetničkim i gospodarskim zonama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 2. CILJEVI I PRIORITETI
  Prioritet ovoga javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave unaprijede uvjeti za privlačenje investicija, jača konkurentnost hrvatskog gospodarstva, razvija industrija i malo i srednje poduzetništvo te poveća zaposlenost.

Ciljevi ovoga javnog poziva su:

 • Razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture;
 • Unaprjeđenje infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama;
 • Privlačenje i promocija investicija i pozitivnog investicijskog okruženja;
 • Stvaranje uvjeta za nova radna mjesta.
 1. IZNOS SREDSTAVA
  Davatelj bespovratnih sredstva je Ministarstvo gospodarstva. Bespovratna sredstva temeljem ovoga javnog poziva osigurana su unutar proračuna. Ministarstva za 2014. godinu, Aktivnosti A817045 – Razvoj i provedba projekata za promicanje industrije, računskoj stavci 3631 – Tekuće pomoći unutar opće države, u iznosu od 6.000.000,00 kn (šest milijuna kuna).
 2. KORISNICI
  Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su osnivači poduzetničke ili gospodarske zone.
 3. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
  Prijavu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju osnovanu poduzetničku ili gospodarsku zonu, predviđenu prostorno-planskim dokumentima. Ukoliko su, po istoj aktivnosti, dobivena bespovratna sredstva od nekih drugih davatelja bespovratnih sredstava ili Ministarstva, zbroj svih bespovratnih sredstava ne smije prijeći 100% vrijednosti prijavljenih aktivnosti.
 4. NAMJENA SREDSTAVA
  Bespovratna sredstva dodijeljene temeljem ovog poziva mogu se koristiti isključivo za opravdane troškove vezane uz razvoj infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pod infrastrukturom se prvenstveno podrazumijeva proizvodnja, prijenos, distribucija i potrošnja električne energije te ostala infrastruktura potrebna za obavljanje poduzetničke i gospodarske djelatnosti. Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak.
 5. IZNOSI, INTENZITET POMOĆI I NAČIN ISPLATE
  Najveći iznos bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 kuna. Od ukupno prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 75% prihvatljivih troškova. Dodijeljena sredstva predstavljat će iznos od 75% sredstava koje će podnositelj prijave
  morati opravdati u 100% iznosu. U okviru javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava svakom pojedinačnom
  podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji i podnošenju prijave možete pronaći OVDJE.

You may also like...