Javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2014.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje projekata u 2014. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude. Na javni poziv mogu se javiti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu čiji članovi mogu biti fizičke i/ili pravne osobe koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su:

A) Priprema natječajne/projektne dokumentacije za apliciranje projekata u području turizma na strukturne fondove EU (dokumentacija koja investicijskom projektu nedostaje, a neophodna je za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova EU kao što je: studija predizvedivosti, izvedivosti i analiza troškova i koristi neophodne za prijavu projekta, tehnička projektna dokumentacija – idejni, glavni, izvedbeni projekt, elaborati, analize – situacijske, ekonomske, tržišne, dozvole i dr.)

B) Programi:
–   jačanja konkurentnosti članica/članova udruga
–   cjeloživotnog obrazovanja usmjereni na povećanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu
–   usmjereni na razvoj održivog turizma
–   usmjereni na kreiranje inovacija i novih proizvoda pametnih specijalizacija
–   usmjereni na razvoj posebnih oblika turizma definirane Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.

Javni poziv otvoren je do 31. ožujka 2014. godine.

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva turizma: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

You may also like...