• 035/221-535
  • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

Kazališna predstava “Mačak u čizmama”, Hrvatski dom u Novoj Kapeli (15.10.2017. u 17:00 sati)