Konačni rezultati 4. LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina 2014.-2020.

LAG “Posavina” objavio je  dana 21.05.2020.godine 4. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “Posavina” 2014.-2020. za provedbu Mjere 3.1.1.“ Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina,  referentna oznaka 1/2020, koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosio je 723.746,40 HRK. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosila je 15.000,00 €, a najviša vrijednost potpore po projektu iznosila je 24.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Na navedeni natječaj prijave su se zaprimale od 05.06. do 07.07.2020.g. Upravni odbor Lokalne akcijske grupe “Posavina” donio je odluku o izmjeni 4. LAG natječaja za provedbu tipa operacije TO 3.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina”, te je omogućeno da se projektne prijave mogu podnijeti najkasnije do 06.08.2020.g.

Pristiglo je ukupno 4 prijave, koje su uspješno prošle administrativnu kontrolu i ocjenjivanje.

Projekti su odobreni od strane UO LAG-a Posavina na 10. sjednici Upravnog odbora LAG-a Posavina, koja se održala 21.12.2020.g. u Brodskom Stupniku.

Za odabrane projekte izdane su Odluke o odabiru projekta. Nakon odabira projekata na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore nositeljima projekata koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije uslijediti izdavanje Odluka o dodjeli sredstava ili Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

LAG „Posavina“ čestita odabranim nositeljima projekata i želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

You may also like...