• 035/221-535
  • Stjepana Radića 52, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

Korisni priručnici za provedbu ruralnih projekata

Izdvajamo nekoliko slobodno dostupnih priručnika nastalih u svrhu kvalitetne provedbe različitih vrsta projekata u ruralnim područjima i onih koji se tiču ruralnog razvoja.

Priručnici su na engleskom jeziku, a sadrže mnoge korisne analize, dobre prakse, alate i metode rada sa ruralnim dionicima.

1. Međunarodno selo – organizacija međunarodnih ruralnih projekata za mlade

2. Inovatori u ruralnim područjima

3. Okus ruralnog poduzetništva

4. Priručnik za organizacije koje pružaju podršku poduzetnicama u ruralnim područjima

5. Ruralna pravila

6. Informirati i biti informiran – tečaj za uključivanje ruralnih mladih

7. Na jbolje prakse u poduzetništvu u ruralnim područjima 

 

Izvor: www.hmrr.hr, 05.02.2019.g.