• 035/221-535
 • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
 • info@lag-posavina.hr

LAG Posavina objavio 1. Natječaj za TO 1.1.5. sukladan TO 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG Posavina objavljuje dana 01. ožujka 2018. godine 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Posavina za TO 1.1.5. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Čaglin, Nova Kapela, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 15.03.2018. do 16.04.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.228.458,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri radionice:

 1. Radionica će se održati u Oriovcu (zgrada Općine/općinska vijećnica), 05. ožujka 2018. godine od 18,30 sati
 2. Radionica će se održati u Sibinju (zgrada Općine/općinska vijećnica), 08. ožujka 2018. godine od 18,30 sati
 3. Radionica će se održati u Čaglinu (prostor osnovne škole), 12. ožujka 2018. godine od 18,30 sati

Pozivamo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

 

 • NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
 1. Tekst natječaja_TO 1.1.5.
 2. Obrazac A-Prijavni obrazac
 3. Obrazac B-Poslovni plan – opisni dio
 4. Obrazac B-Poslovni plan, tablični dio
 5. Obrazac C-Izjava o veličini
 6. Obrazac D_FADN kalkulator
 7. Obrazac E- Izjava sukob interesa
 8. Obrazac F- Izjava bespovratna sredstva
 9. Prilog I -Natječajna dokumentacija
 10. Prilog II – Popis proizvoda
 11. Prilog III- Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća
 12. Prilog IV- Pojašnjenje kriterija odabira