LAG Posavina objavio 3. LAG Natječaj za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

LAG Posavina objavljuje dana 16. prosinca 2019. godine 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Posavina za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Čaglin, Nova Kapela, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 02.01.2020. do 02.02.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.210.292,16 kn.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000,00 €, a najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se jedna radionica.

Radionica će se održati u Brodskom Stupniku (zgrada Turističko-informativnog centra, Stjepana Radića 37, Brodski Stupnik), 27. prosinca 2019. godine u 16:00 sati.

Pozivamo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA: 

1. Tekst natječaja TO 1.1.1.

2.  Obrazac A. Prijavni obrazac

3.  Obrazac B. Plan nabave

4. Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

5. Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

6. Prilog I. – Natječajna dokumentacija

7. Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

8. Prilog III. – Popis proizvoda

9. Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…

10. Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda

11. Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

12. Prilog VII. – Uputa MZOIE

13. Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija odabira

14. Prilog IX. – Predložak tablice Prioritetni sektori

15. Prilog X. – Predložak tablice Broj zaposlenika

 

 

 

 

 

 

You may also like...