LAG Posavina objavio 4. Natječaj iz LRS za TO 3.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina”

LAG Posavina objavljuje dana 21. svibnja 2020. godine 4. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Posavina za TO 3.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Čaglin, Nova Kapela, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 05.06.2020. do 07.07.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 723.746,40 kn.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000,00 €, a najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 24.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se jedna radionica.

Radionica će se održati u Brodskom Stupniku (Ured LAG-a Posavina, Stjepana Radića 52, 35253, Brodski Stupnik), 29. svibnja 2020. godine u 18:00 sati.

Pozivamo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

1. Tekst-Natječaja_TO-3.1.1..pdf

2. Obrazac-A.-Prijavni-obrazac-LAG-Posavina.docx

3. Obrazac-B.-Plan-nabave-Tablica-troškova-i-izračuna-potpore.xlsx

4. Prilog-I_Dokumentacija-za-podnošenje-Zahtjeva-za-potporu_LAG-Posavina.docx

5. Prilog-II_Lista-prihvatljivih-troškova-LAG-Posavina.xlsx

6. Prilog-III-Opis-projekta-LAG-Posavina.docx

7. Predložak-za-izračun-neto-prihoda.xlsx

8. Prilog-IV-_Uputa-za-prikupljanje-ponuda-i-provedbu-postupaka-jednostavne-nabave.pdf

9. Prilog-V_Uputa-MZOIE.pdf

10. Prilog-VI-Izjava-korisnika-o-nemogućnosti-odbitka-pretporeza.docx

11. Prilog-VII-Izjava-korisnika-o-statusu-korisnika-temeljem-ZJN.docx

12. Prilog-VIII_Vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izračun-indeksa-razvijenosti-jedinice-lokalne-samouprave.pdf

13. Prilog-IX_Pojašnjenje-kriterija-odabira-projekata_LAG-Posavina.docx

14. Prilog-X-Izjava-o-bespovratnim-sredstvima.docx

 

 

You may also like...