• 035/221-535
  • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

LAG Posavina objavio Javni poziv za posao suradnik/suradnica za EU projekte

Temeljem Programa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, čiji je cilj uključivanje nezaposlenih osoba u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, Lokalna akcijska grupa Posavina objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Suradnika na EU projektima u organizaciji civilnog društva.
Sve detalje pročitajte u priloženom dokumentu.