LAG-u Posavina za provedbu Lokalne razvojne strategije odobrena sredstva u iznosu od 7.364.902,86 HRK

Ovom Odlukom Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju LAG-u Posavina se dodjeljuju sredstva javne potpore za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“  i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« u najvišem iznosu od 7.364.902,86 HRK.

You may also like...