• 035/221-535
  • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

Lokalna akcijska grupa Posavina održao 29.11.2018.g., 18. Izbornu skupštinu u Karancu na području LAG-a Baranja

Od 29.-30.11.2018.g. organizirano je studijsko putovanje članova, zaposlenika i volontera LAG-a Posavina koje se održalo na području LAG-a Baranja kao primjer dobre prakse provedbe LEADER programa koji je sadržavo i terenski obilazak područja LAG-a Baranja.

Članovima LAG-a prezentirani su primjere dobre prakse te su tako posjetili  OPG Petar Dobrovac, gdje im je predstavljena proizvodnja baranjskog kulina. Posjetili su i Beljsku vinariju u Kneževim vinogradima gdje su im stručne osobe prezentirale vrhunska vina i pripremili obilazak vinskih podruma. Obitelj Kolar koja je smještena u Baranjskoj Suzi predstavila je svoju vinariju, prezentirala svoj rad i smještajne jedinice te kamp koji je dostupan turistima u ljetnim mjesecima. OPG Ivica i Marica u Karancu ugostili su sve članove, zaposlenike i volontere LAG Posavina i bili im domaćini tijekom studijskog putovanja. Svi prisutni su imali priliku obići baranjske vinograde i provesti se kroz surduke. Također, posjetili su spomenik Batinske bitke i Ergelu Đakovo.

Na 18.-oj izbornoj skupštini LAG –a Posavina koja se održala na OPG Ivica i Marica u Karancu,  koju je vodila predsjednica gđa. Željka Čorak podneseno je izvješće o radu u protekloj 2018. godini koje je detaljno prezentirao voditelj LAG-a g. Goran Jelinić. U narednom razdoblju će se kontinuirano raditi na razvoju projektnih aktivnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva, prioriteta i mjera LRS LAG-a Posavina 2014-2020. Kako bi se omogućila implementacija svih projekata koji mogu doprinijeti ostvarenju zadanih strateških ciljeva, LAG Posavina će redovito revidirati Akcijski plan uključivanjem novih aktivnosti koje će doprinijeti ciljevima LRS. Voditelj LAG-a Posavina naveo je sve važne projekte koje su se do sad proveli i projekte koje se nastavljaju provoditi u 2019.g.

Planirane aktivnosti u 2019.g. će se bazirati na provedbu „Mjere 19 LEADER-CLLD“ programa, Podmjere 19.2.“Provedba operacije unutar CLLD strategije“, Podmjera 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-ova“ i tekući poslovi unutar ureda LAG-a Posavina.

Potvrđen je novi mandat dosadašnjoj predsjednici LAG-a „Posavina“, Željki Čorak i izabran je novi Dopredsjednik LAG-a, g. Dalibor Bardač, načelnik Općine Čaglin. Izabrani su i potvrđeni novi članovi upravnog i nadzornog odbora LAG-a, podneseno financijsko izvješće za 2018.g., usvojen Financijski plan za 2019 i  Plan rada za 2019. godinu.

Zahvaljujemo se domaćinima, LAG-u Baranji, voditeljici gđi. Lidiji Dabić i zaposlenicima LAG-a Baranja na gostoprimstvu i ugodnom druženju.