Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7 – Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Pravilnikom se utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a prema članku 18. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (Službeni list Europske unije od 20.12.2013).

Pravilnik se donosi temeljem članka 30. stavak 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, 80/13 i 41/14).

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 30. srpnja 2014. godine do 12 sati.

Mole se svi zainteresirani da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni tekst Nacrta Pravilnika koriste isključivo predviđeni obrazac i dostave ga na e-mail

adrese: marijana.zivkovic@mps.hr i niko.cubela@mps.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Više informacija možete dobiti na stranicama Ministarstva poljoprivrede: http://www.mps.hr/default.aspx?id=11910

You may also like...