Nacrt prijedloga Strategije regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. godine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na svojim je mrežnim stranicama objavilo dokument nacrta prijedloga Strategije regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. godine. Navedeno ministarstvo predstavlja nositelja izrade ovog nacionalnog strateškog dokumenta politike regionalnoga razvoja na središnjoj razini kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske u razdoblju do 2020. godine. Također, u nacrtu Strategije definirani su načini postizanja ciljeva i prioriteta, plan razvoja područja s razvojnim posebnostima te međusobni odnos i aktivnosti tijela državne uprave i drugih sudionika regionalnog razvoja uključenih u provedbu Strategije. Izradom i kasnijom primjenom ovog strateškog dokumenta, nastoje se definirati prioritetne aktivnosti usmjerene prema jačanju razvoja svih regija Republike Hrvatske, smanjenju razlika među njima te izgradnji potencijala slabije razvijenih dijelova zemlje.
U tijeku je javno savjetovanje o sadržaju dokumenta, a svoje prijedloge i komentare možete objaviti na sljedećem linku:https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3826(link is external)
Nacrt dokumenta preuzmite na: http://goo.gl/g1obQo(link is external)

You may also like...