Najava natječaja za poduzetnike iz ESI fondova u 2015. godini

Jučer je u Zagrebu održana XVIII. Nacionalna konferencija o gospodarstvu i poduzetništvu na kojoj su sudjelovali predstavnici Vlade, resornih ministarstava, predstavnici potpornih poduzetničkih institucija, interesnih udruženja te mali i srednji poduzetnici. Iz Ministarstva poduzetništva najavljeno je kako će do kraja godine biti objavljen natječaj iz EU fondova za industriju, a prvenstveno će se poticati projekti usmjereni proizvodnju i turizam. Moći će se dobiti do 15 milijuna kuna poticaja po projektu. Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije naglašeno je kako je do sada ugovoreno oko 75% ukupnih sredstava namijenjenih Hrvatskoj, no o uspješnosti iskorištavanja tih sredstava moći će se govoriti tek kad proteknu tri godine u kojima se ugovorena sredstva trebaju utrošiti. Do sada je od 1,2 milijarde eura iskorišteno gotovo 500 milijuna eura, dakle nešto više od 40%.

Najava natječaja za poduzetnike u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:

1.Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i /ili usluga (197.000.000,00 €)

 • Proizvodnja -147.000.000,00 €
 • Turizam – 50.000.000,00 €

Cilj – razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz početna ulaganja te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta.

Svrha – pokretanje proizvodnje novih (za tržište i/ili za tvrtku) dobara i usluga ili novih odnosno promijenjenih procesa i proširenja kapaciteta (potpore za materijalna ulaganja).

 • Ulaganja u infrastrukturu – za uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvodnih procesa (tehnologije i organizacija)
 • Ulaganja u opremu za uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvoda/usluga
 • Ulaganja u širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja
 • Ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija.

2. Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima (20.000.000,00 €)

 • Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi
 • Stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete
 • Certifikacija proizvoda odnosno potvrđivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom.

3. Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga (70.000.000,00 €)

Cilj – poboljšanje kvalitete takve infrastrukture i usluga kako bi privukli ulaganja i stvarali mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta među malim i srednjim poduzećima.

 • Ulaganje u postojeću i podrška stvaranju nove poslovne infrastrukture (npr. inkubatori, industrijski parkovi, industrijska područja i logistički centri) koja pruža odgovarajuće temelje za početak, rast i razvoj MSP
 • Ulaganja u poboljšanje kvalitete postojeće poslovne infrastrukture
 • Naglasak na zadovoljavanje specifičnih potreba inovativnih MSP-ova, uključujući i start-up

4. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa (3.000.000,00 €)

Ulaganja u uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih poslovnih procesa, njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera sa ciljem poticanja razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u potpomognutim područjima (kategorija indeksa razvijenosti).

Prihvatljive aktivnosti mogu uključivati npr.:

 • Analizu postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenja IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa
 • Nabavu, razvoj i provedbu IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa
 • Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima, i dr.

Prezentacija sa najavljenim natječajima: http://goo.gl/qNEvBy

Izvor: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=3041

Slika: Google Images

Europski fond za regionalni razvoj

Ekonomija i poduzetništvo

You may also like...