Novi natječaj: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.

Objavljen je poziv “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I” koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.
 
Radi se o otvorenom pozivu (bodovanje) na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) na koji se mogu javiti udruge, županije, općine, gradovi, ustanove socijalne skrbi, vjerske zajednice i sl.
 
Poziv je otvoren od 23.01.2018. do 18.04.2018.
Ukupni fond natječaja je 110 mil. kn, podijeljen na 4 komponente po cca 30 mil. kn, a sufinanciranje 100% bespovratnim sredstvima.
 
Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 380.000 kn, a maksimalni 1.500.000 kn.
 
Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem 4 različite komponente, financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući  socijalnu uključenost ugroženih skupina.
KOMPONENTA 1 odnosi se na aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji
rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente.
U okviru ove komponente bit će prihvatljivi samo oni projektni prijedlozi u čijoj provedbi sudjeluje jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave u svojstvu prijavitelja ili partnera.
Za financiranje je prihvatljiva adaptacija prostora (manjeg opsega do 100.000 kn) za pružanje socijalnih usluga starijim osobama i osobama oboljelih od Alzheimerove demencije ili drugih demencija kao i nabava opreme (uključujući vozila i namještaj) potrebne za kvalitetno pružanje usluga koje se razvijaju kroz projekt.
Troškovi adaptacije su prihvatljiv trošak isključivo ako se radi o nekretnini u vlasništvu prijavitelja
i/ili partnera odnosno u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i/ili područne
(regionalne) samouprave, nad kojom ne postoji teret i za koju prijavitelj i/ili partner ima
sporazum/ugovor o korištenju/zakupu za razdoblje od najmanje 5 godina, a koje se računa od
roka za dostavu projektnih prijava. 
 
Troškovi adaptacije i nabave opreme (uključujući vozila i namještaj) u okviru Komponente 1 prihvatljivi su u ukupnom iznosu od 20% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta (maks. 300.000 kn). Sve detalje pronađite na poveznici:
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-i/

You may also like...