• 035/221-535
  • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

Obavijest o provedbi razgovora (intervjua) s kandidatima za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Lokalnoj akcijskoj grupi Posavina za Stručnog suradnika-voditelja projekta

Dana 07.03.2019. godine u 9:00 sati u uredu Lokalne akcijske grupe Posavina u Brodskom Stupniku, Stjepana Radića 117, provest će se razgovor (intervju) za prijam osoba za stručnog suradnika-voditelja projekta u Lokalnoj akcijskoj grupi Posavina.