Objavljen javni natječaj za mjeru investicija u vinarije i marketing vina u 2014. godini

Agencija za plaćanja objavila je javni natječaj vezan za Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. -2018.:
Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina u 2014. godini (NN 29/14).

Obrasci mjere Investicija u vinarije i marketing vina:

L6_PP_ID3 Obrazac bankovne garancije
L6_PP_ID4 Uputa za izdavanje bankovne garancije
L6_PP_O3 Prijavni obrazac
L6_PP_O4 Skraćeni plan projekta
L6_PP_O9 Zahtjev za odobrenje promjena
L6_PP_O12 Zahtjev za predujam
L6_PP_O18 Izvješće o iskorištenju predujma
L6_PP_O21 Poziv na podnošenje ponude
L6_PP_O23 Zahtjev za isplatu potpore
L6_PP_O30 Lista prihvatljivih troškova
Vodič za korisnike za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina -28-2-14

You may also like...