Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 7.1. – provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 25/15, od 06. ožujka 2015. godine, Natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«.

Prihvatljivi korisnici su općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.
Prihvatljiva ulaganja su:
a) izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
b) izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada,
c) izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 21.000.000,00 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Tekst natječaja – http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx

Pravilnik – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_22_456.html

Izvor: mps.hr

You may also like...