Objavljen pravilnik za Mjeru 6.3.

Tijekom travnja je planirana objava natječaja za Podmjeru 6.3 „Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima“. Prihvatljivi korisnici u podmjeri 6.3 su mala poljoprivredna gospodarstva koja moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i čija je ekonomska veličina, iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu, u rasponu od 2.000 eura do 7.999 eura. U svrhu dokaza ekonomske veličine, korisnik će pri podnošenju Zahtjeva za potporu (prijave na natječaj) morati dostaviti dokument iz kojeg je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva kojeg će izdavati Savjetodavna služba.

Korisnici će prilikom podnošenja Zahtjeva za prijavu (prijave na natječaj) morati priložiti poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva. Obrazac poslovnog plana za podmjeru 6.3 će biti objavljen uz natječaj.

U poslovnom planu će korisnik morati definirati ciljeve koje je dužan ostvariti kroz prihvatljive aktivnosti. Ciljevi poslovnog plana se moraju odnositi na:

a) modernizaciju i unapređenje procesa rada i poslovanja
b) povećanje proizvodnog kapaciteta.

Prihvatljive aktivnosti se mogu odnositi na:

  • kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda,
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada,
  • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Visina potpore po korisniku će iznositi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a isplata potpore će biti u dvije rate u vremenu od najviše 3 godina:

a) isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon Odluke o dodjeli potpore,
b) isplata druge/zadnje rate će uslijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u Poslovnom planu.

Korisnik će potporu unutar podmjere 6.3 moći ostvariti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014-2020.

Tijekom travnja i svibnja organizirati radionice na kojima će se potencijalni korisnici mjere obučavati za samostalnu izradu Poslovnog plana.

Pravilnik možete pronaći na slijedećoj poveznici:

http://www.ctr.hr/images/clanci/Pravilnik_Mjera%206.pdf

Izvor:ctr.hr

You may also like...