• 035/221-535
  • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

Objavljena Odluka o financiranju projekta LAG-a Posavina “Radom za zajednicu i sebe!”

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Zaželi – Program zapošljavanja žena” donijelo je Odluku o financiranju projekta “Radom za zajednicu i sebe!”, prijavitelja LAG-a Posavina.

Projekt „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Vrijednost projekta iznosi 8.380.865,77 HRK, a provoditi će se na području općina Brodski Stupnik, Oriovac i Nova Kapela.