Objavljeno eSavjetovanje za Pravilnik mjere 8 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, Podmjere 8.5. “Ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” i Podmjere 8.6. “Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda”.

Podmjera 8.5. sastoji od dva tipa operacija:

8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”,
8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”.
Podmjera 8.6. sastoji se od tri tipa operacija:

8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”,
8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva”,
8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda”.

eSavjetovanje Pravilnik Mjere 8, podmjere 8.5.

eSavjetovanje Pravilnik Mjere 8, podmjere 8.6.

Izvor: esavjetovanja.gov.hr

You may also like...