Odluka o financiranju projekata – Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije – Grupa 2

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ – Grupa 2 (rok za prijavu 10. rujna 2018. godine) nakon provedenog postupka ocjenjivanja i odabira projekata donosi Odluku o financiranju 16 projekata u ukupnom iznosu 17.396.285,75 kn.
Odluku o financiranju možete pronaći ovdje (link is external).

You may also like...