Održana 14. Izvanredna izborna skupština LAG-a Posavina

14. Izvanredna Izborna Skupština Lokalne akcijske grupe „Posavina“ održana je u ponedjeljak, 03. srpnja  2017.g.  sa početkom u 19:00 sati u  Paljevinama (Grgurevići, Općina Sibinj).

Donesena je Odluka o reviziji članstva te su u članstvo LAG-a primljeni  – Udruga Sv. Florijan za ruralni razvoj, DVD Podcrkavlje, a iz članstva brisane – Zlatovezilje (zbog prestanka rada), te sada LAG Posavina broji ukupno 64 člana nakon primanja novih članova i brisanja neaktivnih/onih koji su prestali sa djelovanjem. Prisutni članovi skupštine jednoglasno su donijeli odluku da se razrješuju članovi Općina Podcrkavlje (Vlado Tadijanović) i KUD Luka Ilić Oriovčanin (Željka Čorak) i imenuju članovi Općina Oriovac sa imenovanim predstavnikom Željkom Čorak (zamjenica načelnika) i DVD Podcrkavlje sa imenovanim predstavnikom Matom Kovačević.

Također, jednoglasno je donesena odluka o razrješenju i imenovanju novih članova – Vlade Tadijanovića i Ivana Brzića u Nadzorni odbor LAG-a. Prisutni članovi skupštine glasali su, za prijedlog izmjene Dopredsjednika LAG-a Posavina i izbor gosp. Branka Brkića te potvrđivanje nastavka mandata gosp. Željki Čorak kao predsjednici. Izmijenjena je i Lokalna razvojna strategija LAG-a Posavina te su za provođenje Odluke zadužili Ured LAG-a na čelu sa Voditeljem u vremenu koji slijedi nakon stupanja na snagu novog Pravilnika za provedbu Podmjere 19.2.-19.3.-19.4.

Skupština je sa radom završila u 20:15 sati.

 

 

You may also like...