• 035/221-535
  • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

Održana 15. Redovna skupština LAG-a Posavina

U petak, 01. prosinca 2017. u Čaglinu (sala “Lukas”) održana je 15. Redovna godišnja skupština LAG-a Posavina. Skupštinu je vodila Željka Čorak, predsjednica LAG-a Posavina.

Nakon izbora radnih tijela Skupštine i revizije članstva prihvaćena su Izvješća o aktivnostima i financijskom poslovanju LAG-a do 30.11.2017.godine. Također, prihvaćen je Program rada i Financijski plan za 2018.godinu, koje je nazočnima predstavio Goran Jelinić, voditelj LAG-a Posavina.

Na kraju Skupštine donesena je Odluka o usklađivanju “Plana provedbe LRS”.