Održana 6. redovna skupština LAG-a Posavina

Previous Image
Next Image

U četvrtak, 12. veljače 2015. godine sa početkom u 18 sati u Brodskom Stupniku održana je 6. redovna izborna skupština LAG-a Posavina.

Voditelj LAG-a Goran Jelinić podnio je Izvješće o aktivnostima LAG-a za proteklu godinu i plan rada i financijski plan za 2015. godinu.

Predsjednica LAG-a Željka Čorak je prisutnim članovima skupštine podnijela i obrazložila Izvješće o financijskom poslovanju za proteklu godinu. Također, izneseni su prijedlozi novog Statuta LAG-a Posavina, novi modeli upravljačkih struktura LAG-a, visina i modeli godišnje članarine, novog logotipa…

Odlukom skupštine sva izvješća i prijedlozi su jednoglasno usvojeni i prihvaćeni, te je za predsjednicu LAG-a ponovno izabrana Željka Čorak.

You may also like...