Održana konferencija 25 godine LEADER pristupa

Europsko LEADER udruženje za regionalni razvoj (ELRAD) je s partnerima iz Estonije održao konferenciju povodom 25 godina LEADER pristupa u gradu Tartu u Estoniji. Gotovo 140 sudionika iz 24 Europske zemlje uključujući Lokalne akcijske grupe (LAG) je sudjelovalo na konferenciji. Tema susreta je bila provođenje 25-godišnjeg LEADER pristupa u članicama EU te budućnost samog pristupa. Zaključci konferencije će biti predani Europskoj komisiji, ostalim relevantnim institucijama EU te nacionalnim upravljačkim tijelima zemalja članica u obliku deklaracije. Deklaracija će biti sastavljena na temelju zaključaka proizišlih iz pet radionica koje su se održale za vrijeme dvodnevne konferencije: CLLD i višestruko financiranje, koordinacija između LEADER pristupa i lokalnih javnih tijela, lokalne strategije razvoja, transnacionalna i prekogranična suradnja u EU i trećim zemljama te 25-godišnji LEADER pristup – kako ga obnoviti za period nakon 2020.

 

Izvor: europski-fondovi.eu

You may also like...