Održana Redovna godišnja skupština LAG-a Posavina

U Podcrkavlju, 24. ožujka 2016. godine sa početkom u 18,30 sati održana je Redovna godišnja skupština LAG-a Posavina. Skupštini je nazočilo 40-tak izaslanika koji su donijeli nekoliko vrlo bitnih odluka za daljnje djelovanje LAG-a.

U prvom dijelu je konzultantica Bojana Markotić članovima Skupštine predstavila LRS za razdoblje 2014-2020 LAG-a Posavina. Predstavljeni su svi ključni elementi LRS, a potom je uslijedila rasprava i doneseni su zaključci o daljnjem tijeku izrade i prijave LRS.

U nastavku Skupštine usvojeno je Izvješće o radu i financijskom poslovanju LAG-a Posavina za 2015. godinu. Donesene su odluke o osnivanju poduzeća u vlasništvu LAG-a Posavina, učlanjenje u mrežu LAG-ova – HMRR te je usvojena Lokalna razvojna strategija LAG-a Posavina za razdoblje do 2020.godine.

Skupština je sa radom završila u 21 sat.

 

You may also like...