Održane info radionice u organizaciji LAG-a posavina i općine Brodski Stupnik

CAM00603

U dvorani Društvenog doma u Brodskom Stupniku ,25.veljače 2015.godine, u organizaciji LAG Posavina i Općine Brodski Stupnik, a u u sklopu provedbe projekta „Priprema i provedba lokalnih razvojnih strategija“, IPARD Mjera 202, održane su dvije info radionice koje je prezentirala Doc.dr.sc. Snježana Tolić sa Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka.

CAM00600

Kroz prvu temu pod nazivom “Ekološki i socijalni ciljevi razvoja LAG-a Posavina kroz LEADER program”, prisutni sudionici iz Općine Brodski Stupnik i LAG područja su dobili informacije kako se različitim oblicima inovativanih praksi, prilagođenih određenim skupinama društva može animirati šira društvena zajednica na zajedničke aktivnosti u promicanju ekoloških i socijalnih interesa, te na taj način utjecati na razvoj novih gospodarskih aktivnosti i zapošljavanje.

IMG_0977

Naglasak je stavljen na razvoj ekološke svjesti u lokalnoj zajednici gdje posebnu ulogu imaju osnovne škole i lokalne udruge kroz razvoj praktičnih znanja u njegovanju eko vrtova i provedbi drugih ekoloških aktivnosti. 

IMG_0983

Na drugoj održanoj radionici pod nazivom“Mogućnosti financiranja sektora poljoprivrede kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020” predstavljen je “Program ruralnog razvoja RH 2014-2020” koji nudi široku paletu različitih mjera potpore za razvoj OPG-a i drugih poslovnih subjekata koji djeluju u području poljoprivrede, šumarstva i prerade. Posebno je istaknuto da određeni broj mjera potpore mogu koristiti općine, civilne udruge, vjerske organizacije, vrtići i druge ustanove za vrlo raznolike projekte. Svi ovi projekti trebaju naći svoje mjesto u strateškim planovima općina i LAG-a da bi mogli biti financirani, za što je potreban kvalitetan i konstruktivan dijalog između različitih dionika u lokalnoj zajednici.

IMG_0997

You may also like...