Općina Bebrina: Pozivamo vas na 6. smotru folklora “Urodila šuma žirovica”

S osobitim zadovoljstvom pozivamo vas na 6. smotru folklora “Urodila šuma žirovica” koja će se održati 29. listopada 2017. godine.

U 16:00 sati biti će okupljanje KUD-ova u prostorijama Osnovne škole Antun Matija Reljković u Bebrini. Nakon toga u 16:30 sati početi će kulturno umjetnički program smotre “Urodila šuma žirovica” koji će biti u holu škole. Kulturno umjetnički program trajati će do 18:00 sati nakon kojega je organiziran domjenak u društvenom domu u Bebrini

Program
16.00 – okupljanje KUD-ova u prostoru OŠ“A.M.Reljković“ Bebrina
16.30 – kulturno umjetnički program smotre „Urodila šuma žirovica“ u holu
OŠ“A.M.Reljković“ Bebrina
18.00 – domjenak u društvenom domu u Bebrini

You may also like...