OPĆINA NOVA KAPELA ORGANIZIRA ZBRINJAVANJE AMBALAŽE OD UTROŠENIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Nakon uporabe sredstva za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad i treba je zbrinuti na zakonom propisani način. Postupanje s ambalažom propisano je Zakonom o otpadu koji određuje da je otpad svaka tvar ili predmet određen kategorijama koje posjednik odbacuje. Ambalaža sredstava za zaštitu bilja spada u opasni otpad.

Općina Nova Kapela organizira akciju skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja CROCPA koja će se održati  dana  24.03. 2016., od 09:30 do 11:30 na lokaciji “stočne pijace” u Novoj Kapeli

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika   koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže:

AgroChem Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro i Syngenta Agro, Stockton

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena.

You may also like...