Općini Brodski Stupnik je odobren projekt „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Općini Brodski Stupnik je odobren projekt „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ koji se sufinancira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaja za provedbu M 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma; Podmjera 8.6. Potpore za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda; TO 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.
Planirano ulaganje je usmjereno povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u šumskouzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih strojeva, alata i opreme.

Ukupna vrijednost projekta je 299.000,00 kn, a nakon provedene javne nabave prva oprema (leđni čistači šikare, traktorske kosilice, baterijska pila) je stigla te je stavljena u funkciju zaštite i unapređenja prirodnog okoliša u Općini!

You may also like...